Ngân Hàng Địa Phương

4,3 rating
Hoa hồng cấp bậc lên đến 55%
5,0 rating
Hoa hồng cấp bậc lên đến 50%
4,5 rating
Hoa hồng cố định 40%
4,3 rating
Hoa hồng cấp bậc lên đến 48%
5,0 rating
Thưởng 100% tiền nạp lên đến 1,500,000 đ
4,8 rating
Thưởng 100% tiền nạp lên đến 4,000,000 đ
4,5 rating
Thưởng 100% tiền nạp lên đến 5,000,000 đ
4,3 rating
Thưởng 100% tiền nạp lên đến 3,000,000 đ
4,0 rating
Thưởng 100% tiền nạp lên đến 12,000,000 đ
3,8 rating
Thưởng 100% tiền nạp lên đến 2,000,000 đ

Phương thức rút tiền qua Ngân Hàng Địa Phương được áp dụng ở hầu hết các nhà cái. Ưu điểm của phương thức này là nhanh chóng và tiện lợi, hầu hết các giao dịch được hoàn tất trong vòng 2 tiếng – 12 tiếng kể từ khi đặt lệnh rút tiền.