Điều khoản sử dụng

Điều khoản dịch vụ – Tin tức cà phê hàng ngày của Bet88.info
Các điều khoản này bao gồm tất cả các trang web và dịch vụ (Trang web trên mạng) được điều hành bởi Daily Coffee News (Công ty trực tuyến) và bất kỳ nội dung liên quan nào bao gồm email và RSS. Bằng cách sử dụng bất kỳ Trang web nào, bạn (Người dùng trên mạng) đồng ý tuân theo các điều khoản trong tài liệu này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi truy cập bất kỳ Trang web nào.

Sử dụng nội dung trên trang web
Tất cả các tài liệu trên trang này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bài đăng, danh sách, hình ảnh, hình minh họa (gọi chung là Nội dung trực tuyến) được bảo vệ bởi bản quyền và được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Daily Coffee News hoặc bên được ghi là nhà cung cấp của Nội dung. Bạn phải tuân theo tất cả các thông báo, thông tin hoặc hạn chế bản quyền bổ sung có trong bất kỳ Nội dung nào được truy cập thông qua Trang web.

Bạn không được sao chép, thực hiện, tạo các tác phẩm phái sinh từ, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền tải hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ Nội dung nào từ Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống hoặc tạo một bản sao Nội dung và các mục có thể tải xuống khác được hiển thị trên trang web, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, cung cấp tất cả bản quyền và các thông báo khác có trong Nội dung.

Nội dung do người dùng tạo
Các phần bình luận của Trang web có thể truy cập được bởi tất cả Người dùng của Trang web. Các phần bình luận là một phần quan trọng của bài diễn văn trên Trang web và, do đó, chúng tôi khuyến khích bạn tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Không đăng tài liệu đe dọa, quấy rối, phỉ báng hoặc bôi nhọ.
  • Không cố ý đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm.
  • Không cung cấp để bán hoặc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Không đăng tài liệu vi phạm bản quyền hoặc luật thương hiệu.
  • Không đăng thông tin mà bạn biết là bí mật hoặc nhạy cảm hoặc vi phạm pháp luật.
  • Giữ tất cả các bình luận có liên quan đến Trang web cụ thể nơi bình luận đang được đăng.

Công ty không chịu trách nhiệm về Nội dung nhận xét của Người dùng và không bảo đảm về thông tin có trong đó. Tuy nhiên, Công ty có quyền xóa, di chuyển hoặc xóa các nhận xét mà theo quyết định riêng của mình, coi là lạm dụng, phỉ báng, tục tĩu, vi phạm luật bản quyền hoặc nhãn hiệu hoặc nếu không được chấp nhận.

Điều khoản sử dụng hình ảnh
Trang web thường hiển thị hình ảnh như một phần của bài viết được viết bởi các biên tập viên của chúng tôi. Những hình ảnh này bao gồm những hình ảnh được gửi bởi độc giả, được ủy quyền bởi Công ty và những hình ảnh mà chúng tôi tin rằng sẽ được bảo vệ bởi học thuyết sử dụng hợp lý. Nếu Công ty nhận được thông báo rằng hình ảnh không phù hợp với các điều khoản và điều kiện này, Công ty có quyền xóa hình ảnh đó.

Chính sách của chúng tôi là phản hồi các thông báo rõ ràng về vi phạm bản quyền. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi đã xuất bản một hình ảnh hoặc văn bản vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi với một thông báo tuân thủ các điều khoản của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số. Văn bản của Đạo luật có thể được tìm thấy tại trang web của Văn phòng Bản quyền Việt Nam.

Điều khoản sử dụng
5 (100%) 2 vote[s]